Autofiscaliteit anno 2020 - FIBORO - JUBOFISC I Boekhoudkantoor I Boekhouding I Accountant I Belastingen I Rumst I Reet I Meerhout

Welkom bij FIBORO - JUBOFISC boekhoudkantoor
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Markt 11
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

jubofisc@telenet.be
Ga naar de inhoud
Autofiscaliteit anno 2020
Het zomerakkoord zorgde voor een aantal grondige wijzigingen inzake de autofiscaliteit. Indien u van zin bent een nieuwe (of tweedehands) auto aan te kopen, dan kan u maar best rekening houden met de nieuwe regelgeving die vanaf 2020 zorgt voor een drastische aftrekbeperking.

Belangrijk daarbij is te weten dat in vennootschappen de huidige aftrekregeling bepaald wordt door de CO2-uitstoot van de wagen, namelijk:


Zoals u kan afleiden uit bovenstaande tabel, is de aftrek hoger naarmate de uitstoot lager is. De nieuwe regelgeving is hierop nu nog verder afgestemd.

Regelgeving voor 2019
a) Voor de eenmanszaak:
De 75%-aftrek wordt vervangen door de getrapte aftrekregeling in functie van de CO2-uitstoot conform bovenstaande tabel. De aankoop van een milieuvriendelijke wagen wordt dus gestimuleerd met een hogere aftrek. Voor wagens aangekocht voor 01/01/2018 kan de aftrek nooit lager zijn dan 75%.

Uiteraard geldt dit percentage voor het beroepsgedeelte. Bovenop het beroepsgedeelte is er ook nog het privégedeelte dat bepaald moet worden in functie van het beroepsgebruik.

Voorbeeld: u koopt een wagen aan die u 50% zal gebruiken voor de zaak. De auto heeft een benzinemotor die 100gr CO2/km uitstoot, volgens bovenstaande tabel is dat een aftrek van 90%. De totale aftrek is dan voor elke 100 euro kosten: 100 x 90% = 90 euro. Hierop dienen we nog het privégebruik te beperken van 50%: 90 euro x 50% = 45 euro totaal aftrekbaar.

De aftrek voor de brandstofkosten blijft beperkt tot 75% van het beroepsgedeelte. Ook indien de auto vanwege de CO2-uitstoot (on)gunstig is.

b) Voor de vennootschap:
Het systeem blijft ongewijzigd, de aftrekregeling in functie van de CO2-uitstoot conform bovenstaande tabel blijft dus van toepassing. Ook hier blijven de brandstofkosten aftrekbaar voor 75%.

Regeling vanaf 2020
Om te beginnen wordt de aftrekregeling niet langer bepaald door bovenstaande tabel maar wel door een totaal nieuwe berekeningsformule, namelijk: 120% – (0,5% x coëfficiënt x gr CO2/km), waarbij als coëfficent geldt:
  • Diesels: 1
  • Benzine: 0,95
  • Aardgas (< 12 fiscale pk): 0,90

Belangrijke wijziging daarbij is dat de brandstofkosten ook aftrekbaar zullen zijn in fuctie van de nieuwe berekeningsformule.

Voor eenmanszaken maakt men vanaf 01/01/2020 volgend onderscheid:
  • wagens aangekocht voor 01/01/2018: de aftrekregeling zoals ingevoerd vanaf 01/01/2018 blijft behouden
  • wagens aangekocht vanaf 01/01/2018: de aftrekregeling wordt bepaald aan de hand van de nieuwe berekeningsformule

Voor vennootschappen geldt de nieuwe regeling voor ALLE wagens, ongeacht deze aangekocht werden voor 2018 dan wel erna. Verder treedt de nieuwe regelgeving in werking vanaf 1 januari 2020 en is dus van toepassing vanaf het aanslagjaar 2021 dat verbonden is aan het boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020.
Maar wat met de hybrides ... ?
De regering heeft ook het "misbruik" van de fiscale voordelen voor hybride wagens aangepakt. Hiermee viseren ze in het bijzonder de stekkerhybrides. De batterijcapaciteit van dergelijke wagens is vaak zo beperkt dat er nauwelijks gebruik van gemaakt wordt. Maar op de auto-papieren staat wel een lage CO2-uitstoot.

De regering heeft daarom beslist dat, indien een hybride wagen geen batterijcapaciteit heeft van 0,50 kWh per 100kg OF de CO2-uitstoot van die hybride wagen hoger is dan 50 gr/km, het aftrekpercentage vanaf 2020 overeen zal stemmen met hetzelfde automodel dat enkel een brandstofmotor heeft. Is er geen vergelijkbare wagen, dan moet de CO2-waarde vermenigvuldigd worden met 2,5.

Echter geldt er voor de hybrides aangekocht voor 01/01/2018, dat er gebruik mag gemaakt worden van de CO2-waarde opgegeven door de constructeur, zelfs indien die energiecapaciteit onvoldoende is of indien de CO2-waarde hoger ligt dan 50 gr/km.
Tenslotte geldt voor hybride wagens die beschikken over een batterij met een energiecapaciteit van minstens 0,50 kWh per 100kg EN een CO2-uitstoot heeft van maximaal 50 gr/km, dat er gebruik gemaakt mag worden van de door de constructeur opgegeven CO2-waarde. Deze wagens blijven dus fiscaal zeer gunstig behandeld.

BELANGRIJK: voor de berekening van het voordeel van alle aard dient rekening gehouden te worden met de CO2-uitstoot die uiteindelijk gebruikt wordt voor de fiscale aftrek.

De CO2-uitstoot op basis van de WLTP-methode in de toekomst
Alle nieuwe geproduceerde wagens sinds september 2018 worden onderworpen aan strengere tests om de CO2-uitstoot te bepalen, de zogenaamde “Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure” (kortweg WLTP). Deze berekening zorgt voor een hogere CO2-uitstoot van wagens. Echter zal er voor wagens ingeschreven voor september 2018 rekening worden gehouden met de CO2-uitstoot vermeld onder de rubriek 49.1 van het gelijkvormigheidsattest.

De nieuwe regeling zal een enorme impact hebben op de berekening van het voordeel alle aard, de verkeersbelasting, de aftrekbaarheid van autokosten etc. De Minster van Financiën heeft wel bevestigd dat de CO2-uitstoot op basis van de oude testmethode (NEDC/NEDC 2.0) gebruikt mag worden tot en met 31/12/2020.

Publicatiedatum: 29 december 2018
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Markt 11
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten
Terug naar de inhoud