Autofiscaliteit anno 2022 - FIBORO - JUBOFISC I Boekhouding & Fiscaliteit I Rumst - Meerhout

Welkom bij FIBORO & JUBOFISC boekhoudkantoren
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Markt 11
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

0478/27.32.61
info@jubofisc.be
Ga naar de inhoud
Autofiscaliteit anno 2022
U wenst in 2022 een nieuwe personenwagen aan te schaffen. Doordat de aangekondigde vergroeningswet van de regering pas ingaat op 1 juli 2023 vraagt u zich af of u best voor de laatste keer een auto aankoopt die alleen op fossiele brandstof rijdt, een hybride of een volledig elektrische auto.

Wij zetten het graag voor u even op een rijtje.

Voor de aftrekbaarheid te berekenen moet u de zogenaamde gramformule gebruiken. Volgens die formule is het aftrekbare percentage gelijk aan: 120% - (0,5 × brandstofcoëfficiënt × g CO2 /km).

De brandstofcoëfficiënt in bovenstaande formule is gelijk aan:
  • 1 bij een diesel
  • 0,95 voor een benzine/lpg/hybride of
  • 0,90 voor een cng < 12 pk.

Bijvoorbeeld: u wenst een diesel-auto aan te kopen met een CO2-uitstoot van 130 gram, dan is de aftrekbaarheid 55%, namelijk: 120% – (0,5% x 1 x 130).

Verder kan voor auto’s met een CO2-uitstoot van minder dan 200 g/km het aftrekpercentage nooit lager zijn dan 50% en nooit hoger dan 100%. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van ten minste 200 g/km is het aftrekpercentage altijd beperkt tot 40%.

Volgt de btw-aftrek dezelfde formule?
Neen, voor de aftrek van de btw is het soort motor niet van belang. Voor alle personenauto’s geldt dat men de btw kan recupereren in de mate van het beroepsgebruik en ten hoogste voor maximaal 50%.
En wat met de hybrides ... ?
Bij de hybrides maakt de fiscus een onderscheid tussen fiscaal "echte" hybrides en de zogenaamde "fake" hybrides. Een fake hybride is een hybride met een te hoge CO2 -uitstoot (> 50 g/km) ofwel die een te lichte batterijcapaciteit heeft (< 0,5 kWh/100 kg autogewicht). Het gevolg voor de fake hybride is dat in de gramformule de CO2-uitstoot moet gebruikt worden van de overeenstemmende niet-hybrideauto, of als er geen overeenstemmende auto bestaat, de CO2-uitstoot van de fake hybride × 2,5.

Bijvoorbeeld: u koopt een Audi Q8 hybride met een C02-uitstoot van 63 gram. Dit is een fake hybride (CO2 > 50 gram) dus mag deze CO2 niet gebruikt worden. Het overeenstemmende niet-hybride model heeft een CO2-uitstoot van 204 gram. Het gevolg is dat de auto daardoor slechts voor 40% aftrekbaar is.

Conclusie: hoe lager de CO2-uitstoot, hoe hoger de aftrek. Let verder ook op voor de fake hybride. Voor elektrische auto’s hoeft u echter de gramformule niet te gebruiken. Aangezien elektrische auto’s geen CO2 uitstoten, zijn de kosten altijd voor 100% aftrekbaar.BELANGRIJK VOOR VENNOOTSCHAPPEN: voor de berekening van het voordeel van alle aard dient eveneens rekening gehouden te worden met de CO2-uitstoot die uiteindelijk gebruikt wordt voor de fiscale aftrek.

De CO2-uitstoot op basis van de WLTP-methode in de toekomst
Alle nieuwe geproduceerde wagens sinds september 2018 worden onderworpen aan strengere tests om de CO2-uitstoot te bepalen. Het gevolg is daardoor dat de CO2-uitstoten veel hoger liggen. Echter heeft de regering De Croo besloten het standpunt van de FOD Financiën in 2020 voorlopig te verlengen.

Er moet dus rekening gehouden worden met volgende CO2-waarden:
  • NEDC als het voertuig alleen een NEDC-waarde heeft;
  • WLTP als het voertuig alleen een WLTP-waarde heeft;

Staat er op het gelijkvormigheidsattest nog zowel een NEDC als WLTP-waarde dan mag u zelf de meest voordelige kiezen.

Publicatiedatum: 29 april 2022
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Markt 11
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Institute for Tax Advisors and Accountants
info@jubofisc.be
0478/27.32.61
Terug naar de inhoud