BTW-attest afgeschaft - FIBORO - JUBOFISC I Boekhouding & Fiscaliteit I Rumst - Meerhout

Welkom bij FIBORO & JUBOFISC boekhoudkantoren
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Markt 11
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

0478/27.32.61
info@jubofisc.be
Ga naar de inhoud
Werken tegen 6% btw: geen btw-attest meer nodig !
Voor zij die voornamelijk actief zijn in de bouw, kan het (soms) voorkomen dat u werken dient uit te voeren tegen 6% btw. U moest hiervoor in het verleden steeds een btw-attest voor laten invullen en handtekenen waarbij de klant verklaart dat alle voorwaarden vervuld zijn.

Sinds 2022 wordt dit attest vervangen door een verklaring op de factuur.
Wat moet u hierover weten?
In plaats van het gekende attest moet u voortaan de volgende verklaring op uw verkoopfacturen vermelden:
“Btw-tarief 6%: Bij gebrek aan een schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer”.

Ter wijze van overgang geeft de fiscus u tijd tot 30/06/2022 om over te schakelen van de traditionele attesten naar bovenstaande verklaring vermeld op factuur. Tot die datum mag u dus nog de btw-attesten gebruiken in plaats van de verklaring op uw verkoopfacturen. Vanaf 01/07/2022 is de verklaring op de factuur echter verplicht voor de toepassing van het btw-tarief van 6%.

Publicatiedatum: 7 januari 2022
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Markt 11
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Institute for Tax Advisors and Accountants
info@jubofisc.be
0478/27.32.61
Terug naar de inhoud