BTW-vrijstellingsregeling - FIBORO - JUBOFISC I Boekhouding & Fiscaliteit I Rumst - Meerhout

Welkom bij FIBORO & JUBOFISC boekhoudkantoren
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Markt 11
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

0478/27.32.61
info@jubofisc.be
Ga naar de inhoud
De BTW-vrijstellingsregeling
Bedraagt je jaaromzet minder dan 25.000 euro? Dan kan je u bij de BTW registreren als zogenaamde "kleine onderneming". Hieronder een kleine toelichting:

1) Wie wordt als kleine onderneming beschouwd?
Iedere onderneming wiens omzet niet meer bedraagt dan 25.000 euro per jaar. Bij een kleine onderneming speelt het statuut of de ondernemingsvorm geen rol. Het maakt dus geen verschil of u een vennootschap of eenmanszaak bent en ook niet of u in hoofd- dan wel in bijberoep bent aangesloten.

2) Voordelen?
 • Lagere boekhoudkost: je hoeft immers niet elke drie maanden een BTW-aangifte in te dienen
 • Eenvoudige administratie
3) Nadelen?
Je kan de BTW die je betaald op (on)kosten niet recupereren.

4) Hoe wordt de drempel van 25.000 euro berekend indien ik bv. start in het midden van het kalenderjaar?
Dan mag de maximumomzet volgend bedrag niet overschrijden: 25.000 euro x het aantal resterende dagen / 365

5) Wat zijn de belangrijkste verplichtingen?
 • Op uw verkoopfacturen volgende vermelding aanbrengen: "Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk."
 • Uw ondernemingsnummer opgeven aan uw leveranciers bij beroepsmatige aankopen maar wel met het volgende rekeninghoudende:
  • Aankopen in België: meedelen aan uw leveranciers dat u vrijgesteld bent van BTW.
  • Aankopen buiten België: voor buitenlandse aankopen en bestellingen geplaatst voor de aankoop van:
   • fysieke goederen (bv. laptop, GSM, kantoormateriaal, etc.) in andere lidstaten van de Europese Unie: je mag uw BTW-nummer NIET meedelen
   • diensten (online-publiciteit, abonnement webhost, etc.) bij een leverancier die niet in België gevestigd is: je moet uw BTW-nummer WEL meedelen
 • Jaarlijkse BTW-klantenlisting indienen

Conclusie
Of de BTW-vrijstelling voordelig is, hangt af van uw specifieke situatie. Wij gaan graag na wat voor u de beste optie is.
Publicatiedatum: 5 mei 2019
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Markt 11
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten
info@jubofisc.be
0478/27.32.61
Terug naar de inhoud