Casestudy: groene wagen - FIBORO - JUBOFISC I Boekhoudkantoor I Boekhouding I Accountant I Belastingen I Rumst I Reet I Meerhout

Welkom bij FIBORO - JUBOFISC boekhoudkantoor
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Markt 11
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

jubofisc@telenet.be
Ga naar de inhoud
Casestudy: kiezen voor een groene wagen?
Vanaf 2020 zullen de regels rond fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens grondig herwerkt zijn. De CO2-uitstoot zal daarbij een zeer bepalende factor gaan spelen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zullen we proberen toe te lichten waarom het belangrijk is bij aanschaf van een nieuwe wagen rekening te houden met de CO2-uitstoot.  

Vandaag wordt de aftrekbaarheid van een bedrijfswagen berekend op basis van 1 criterium: de CO2-uitstoot. Het percentage van de aftrekbaarheid wordt bepaald door een tabel, die u hier kan terugvinden. Vanaf 2020 worden de regels grondig aangepast. De CO2-uitstoot blijft de bepalende factor, maar het type brandstof wordt ook in rekening gebracht en geeft een correctie op de heffing. Bovendien wordt de aftrekbaarheid niet langer volgens barema’s in een tabel bepaald, maar wel volgens een nieuwe formule berekend. De details over die formule vindt u in dit artikel, maar in grote lijnen blijkt dat een auto die op dit moment een aftrekbaarheid geniet van 75% tegen 2020 nog maar voor zo’n 55% aftrekbaar zal zijn. De impact daarvan is dus zeker niet te verwaarlozen in toekomstige keuzes.
Concreet voorbeeld: een zaakvoerder van een vennootschap wenst zijn 5 jaar oude bedrijfswagen te vervangen. Om de kostprijs te berekenen is het belangrijk rekening te houden met de totale kosten die gedragen zullen worden gedurende de bezitsduur, we denken hierbij o.a. inschrijftaks, verkeersbelasting, brandstofkosten, onderhoud, verzekering, financieringslasten etc. In ons voorbeeld berekenen we de totale kostprijs na een bezitsduur van 4 jaar.

De zaakvoerder laat 3 simulaties uitwerken: een "ECHTE" plug-in hybride (CO2-uitstoot van 48 g/km), een benzine (124 g/km) en een diesel (125 g/km). De "normaal-aangedreven" wagens kosten gemiddeld 45.000 euro, de plug-in hybride: 50.000 euro. Volgens het huidige regime geniet de hybride een aftrekbaarheid van 100%, de benzine: 80% en de diesel: 75%. Echter, volgens de nieuwe spelregels vanaf 2020 gaat dat naar respectievelijk:
    • voor de hybride: 120% - (0,5% x 0,95 x 48 gr) = 97,20% aftrekbaarheid
    • voor de benzine: 120% - (0,5% x 0,95 x 124 gr) = 61,10% aftrekbaarheid
    • voor de diesel: 120% - (0,5% x 1 x 125 gr) = 57,50% aftrekbaarheid
Volgens het oude systeem zou de diesel hem over 4 jaar in totaal 54.000 euro kosten, de benzine 50.500 euro en de hybride 48.000 euro. In het nieuwe stelsel wordt dat echter respectievelijk 56.000 euro voor de diesel, 51.600 euro voor de benzine en 48.500 euro voor de hybride. Let wel: niet alle kosten zijn ingecalculeerd en voor de brandstofprijzen gaan we uit van de huidige literprijs. Maar de verhoudingen maken het duidelijk: onder het nieuwe stelsel krijgt de diesel het steeds lastiger, terwijl benzines met een beperkte CO2-uitstoot (en dus vooral hybrides en plug-in hybrides) gunstiger uitkomen.

Het verschil wordt zelfs nog groter als men ook rekening houdt met het voordeel van alle aard, want dat bedraagt over 4 jaar gemiddeld 17.000 euro voor de diesel, 13.600 euro voor de benzine en 7.800 euro voor de hybride.

Het hoeft uiteraard niet gezegd te worden dat een 100% elektrisch aangedreven voertuig nog het meeste fiscaal voordeel oplevert maar daar staat natuurlijk wel een steviger prijskaartje in aankoop tegenover.

Het praktijkvoorbeeld toont in ieder geval aan dat het toch de moeite kan lonen om bij de keuze van een bedrijfswagen te kijken naar diegene met een lage uitstoot of alternatieve aandrijflijn.

Publicatiedatum: 4 augustus 2019
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Markt 11
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten
Terug naar de inhoud