Elektriciteit en/of verwarming op de vennootschap - FIBORO - JUBOFISC I Boekhoudkantoor I Boekhouding I Accountant I Belastingen I Rumst I Reet I Meerhout

Welkom bij FIBORO - JUBOFISC boekhoudkantoor
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Markt 11
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

jubofisc@telenet.be
Ga naar de inhoud
Elektriciteit en/of verwarming: privé of via de vennootschap betalen?
Betaalt uw vennootschap de elektriciteits- en/of verwarmingsfactuur, dan wordt u privé belast op een voordeel van alle aard. Naargelang de hoogte van die facturen is het aangewezen de juiste keuze te maken om al dan niet de factuur privé te dragen.

1. Factuur ten laste van de vennootschap
 • Belastingen: de kost is 100% aftrekbaar voor uw vennootschap.
 • BTW: de BTW is eveneens 100% aftrekbaar. Door een tolerantie van de BTW-administratie (circulaire AAFisc nr. 36/2015, E.T. 119.650 van 23.11.2015 randnr. 144-145) is bij een gratis terbeschikkingstelling van verwarming en/of elektriciteit de BTW 100% aftrekbaar, op voorwaarde dat de BTW wordt afgedragen op het forfaitair voordeel van alle aard. De verschuldigde BTW is dus gelijk aan het forfaitair voordeel van alle aard x 21/121.

2. Hoeveel bedraagt het forfaitair voordeel van alle aard?
Het forfaitair voordeel van alle aard bedraagt voor 2019:
 • 1.010 euro per jaar voor de elektriciteit en
 • 2.030 euro per jaar voor de verwarming.
Betaalt uw vennootschap dus de twee, dan wordt u belast op een voordeel van alle aard van 3.040 euro.

3. Wanneer is het nu interessant om de vennootschap deze te laten betalen?
Het is pas interessant als de werkelijke kosten hoger zijn dan het forfaitair aangerekende voordeel en de afdracht van de BTW op het forfaitair voordeel. Concreet wil dat zeggen (en in de veronderstelling dat uw sociale bijdragen en belastingen samen 60% bedragen):
a) elektriciteit:
   • BTW: 1.010 x 21/121 = 175,29 euro
   • Belastingen: 1.010 x 60% = 606 euro
TOTAAL: 781,29 EURO

b) verwarming:
   • BTW: 2.030 x 21/121 = 352,31 euro
   • Belastingen: 2.030 x 60% = 1.218 euro
TOTAAL: 1.570,31 EURO

Liggen de jaarlijkse kosten voor elektriciteit en/of verwarming dus hoger dan de opgegeven totalen dan kan u best ervoor opteren de vennootschap deze te laten betalen.

4. Wat indien het totaal toch lager ligt?
Dan kan u de privéfactuur gedeeltelijk doorrekenen. U laat met andere woorden de factu(u)r(en) voor elektriciteit en/of verwarming privé factureren en u rekent het beroepsgedeelte door aan uw vennootschap.
Publicatiedatum: 7 februari 2019
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Markt 11
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten
Terug naar de inhoud