Factuur correct opstellen - FIBORO - JUBOFISC I Boekhouding & Fiscaliteit I Rumst - Meerhout

Welkom bij FIBORO & JUBOFISC boekhoudkantoren
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Markt 11
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

0478/27.32.61
info@jubofisc.be
Ga naar de inhoud
Hoe een verkoopfactuur maken?
Een factuur opstellen is voor zelfstandigen vaak het minst leuke gedeelte. Deze checklist verlicht alvast uw facturatieleed.

1) Wat moet ik zeker vermelden op een factuur?
 1. het woord "factuur"
 2. uw bedrijfsnaam (+ uw eigen naam indien eenmanszaak)
 3. de rechtsvorm van uw bedrijf (indien vennootschap)
 4. het adres van uw bedrijf
 5. uw BTW-nummer / ondernemingsnummer
 6. indien je een vennootschap hebt: het woord “rechtspersonenregister” (of de afkorting “RPR”) gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen uw vennootschap haar zetel heeft
 7. uw bankrekeningnummer
 8. de gegevens van uw klant: naam, adres en BTW-nummer (indien professionele klant)
 9. volgnummer van uw factuur: de nummers van al je facturen moeten ononderbroken oplopen
 10. factuurdatum en vervaldatum
 11. de datum van het belastbare feit of de datum van de ontvangst van (een deel van) de prijs
 12. een verwijzing naar voorgaande facturen, wanneer voor eenzelfde handeling meerder facturen worden opgemaakt
 13. gedetaileerde omschrijving van elke dienst en/of product
 14. maatstaf van heffing = het totaalbedrag exclusief BTW
 15. toegepast BTW-tarief (6%, 12%, 21% of helemaal niets: zie vraag 2 en 3)
 16. totaalbedrag van de BTW
 17. totaalprijs (= bedrag inclusief BTW)
 18. algemene verkoopsvoorwaarden

2) Moet ik BTW aanrekenen of niet?
Je hoeft geen BTW aan te rekenen indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet (bv. kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling) OF omdat je activiteiten gesitueerd zijn in bv. de bouwsector. Download hier een korte toelichting:
3) Wat met buitenlandse klanten?
Er gelden speciale regels voor goederen en diensten die verkocht of geleverd worden aan EU- en niet-EU-landen. Deze webpagina toont je alles over factureren naar het buitenland.

4) Enkele voorbeeldfacturen
Om je alvast op weg te helpen kan je hier een voorbeeld van een verkoopfactuur terugvinden naargelang die voor u van toepassing kan zijn:
Publicatiedatum: 1 september 2017
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Markt 11
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Institute for Tax Advisors and Accountants
info@jubofisc.be
0478/27.32.61
Terug naar de inhoud