Fiscale voordelen lichte vracht - FIBORO - JUBOFISC I Boekhoudkantoor I Boekhouding I Accountant I Belastingen I Rumst I Reet I Meerhout

Welkom bij FIBORO - JUBOFISC boekhoudkantoor
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Markt 11
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

jubofisc@telenet.be
Ga naar de inhoud
De fiscale voordelen van een lichte vrachtwagen
Wie zich een lichte vrachtwagen aanschaft kan genieten van een reeks fiscale voordelen tegenover een personenwagen. Zoals ondermeer:
  • geen belasting op inverkeerstelling
  • lagere verkeersbelasting
  • beroepskosten zijn voor 100% aftrekbaar
  • recht op de investeringsaftrek
  • recht op degressieve (= versnelde) afschrijving: afgeschaft vanaf 01/01/2020
  • BTW is mogelijks voor 100% aftrekbaar: de BTW is volledig recupereerbaar op voorwaarde dat er geen woon-werkverkeer is. Inzake BTW is de 50%-recuperatiebeperking niet van toepassing voor fiscaal erkende lichte vrachtwagens. Indien er wel privégebruik is (inclusief het woon-werkverkeer), kan men de BTW niet 100% recupereren.

Om eventueel misbruik tegen te gaan (denk maar aan de omvorming van een luxe SUV in een lichte vracht) werden er door de fiscus strenge regels opgesteld.

Het fiscaal begrip "lichte vrachtwagen": om van een "fiscale lichte vracht" te kunnen spreken, dient men te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. het voertuig is ontworpen en bestemd voor het vervoer van goederen;
  2. de toegelaten massa bedraagt niet meer dan 3.500 kg;
  3. de verhouding van de lengte van de laadruimte ten opzichte van de wielbasis (= afstand tussen de twee wielassen) bedraagt minstens 50% (behalve voor pick-up’s);
  4. de laadoppervlakte bestaat uit een vaste horizontale laadvloer voor de gehele oppervlakte, zonder ankerpunten voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels;
  5. voor bestelwagens gelden er bijkomende voorwaarden voor de cabine en het tussenschot.

In de praktijk worden de volgende 4 categorieën erkend als fiscaal lichte vrachtwagen door de FOD:
1) Pick-ups met enkele cabine:
    • een volledig van de laadruimte afgesloten enkele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee plaatsen bevat;
    • een open laadbak, eventueel afgesloten met een dekzeil, een plat en horizontaal deksel of een opbouw ter bescherming van de lading.

2) Pick-ups met dubbele cabine:
    • een volledig van de laadruimte afgesloten dubbele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste zes plaatsen bevat;
    • een open laadbak, eventueel afgesloten met een dekzeil, een plat en horizontaal deksel of een opbouw ter bescherming van de lading.

3) Bestelwagens met enkele cabine:
    • een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee plaatsen bevat;
    • een laadruimte die is afgesloten van de passagiersruimte door een tussenschot van ten minste 20 cm hoogte of bij gebrek hieraan door de rugleuning van de enige rij zetels;
    • een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis;
    • een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels.

4) Bestelwagens met dubbele cabine:
    • een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste zes plaatsen bevat;
    • een laadruimte die volledig is afgesloten van de passagiersruimte door een niet afneembare ononderbroken wand uit een hard materiaal over de volle breedte en hoogte van de binnenruimte;
    • een laadruimte waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis;
    • een laadruimte die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels.

Een voertuig dat niet tot één van deze categorieën behoort, is automatisch een personenwagen. Wat een doorslaggevende factor kan zijn voor de berekening van het voordeel van alle aard voor diegene die werken met een vennootschap. In tegenstelling tot bij een personenwagen, dient het voordeel van alle aard berekend te worden op basis van de "werkelijke waarde". Hiervoor hanteert men volgende formule: werkelijke kosten van het voertuig x %-privégebruik. Met werkelijke kosten wordt bedoeld: jaarlijkse afschrijvingskost, verzekering, onderhoud etc.

Wat soms kan overeenkomen met een voordeel van alle aard gelijk aan een luxe sportwagen. Voorzichtigheid is dus geboden.
Publicatiedatum: 5 mei 2019
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Markt 11
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten
Terug naar de inhoud