Gewaarborgd inkomen optimaliseren - FIBORO - JUBOFISC I Boekhouding & Fiscaliteit I Rumst - Meerhout

Welkom bij FIBORO & JUBOFISC boekhoudkantoren
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Markt 11
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

0478/27.32.61
info@jubofisc.be
Ga naar de inhoud
Verzekering gewaarborgd inkomen

Vanaf wanneer heeft u als zelfstandige recht op een uitkering als u ziek wordt? Hoeveel krijgt u dan? Tot hoeveel kunt u uw vervangingsinkomen verhogen via een verzekering gewaarborgd inkomen? Hoe wordt de uitkering belast?

Uitkering via het ziekenfonds
U krijgt een uitkering vanaf dag één nadat u minstens 8 opeenvolgende kalenderdagen arbeidsongeschikt bent.

Let op: ga reeds vanaf de eerste ziektedag naar uw dokter, want het is de datum van ondertekening van het "attest van arbeidsongeschiktheid" dat bepalend is voor de start van uw arbeidsongeschiktheid. Bezorg het attest binnen de 7 dagen na de start van de arbeidsongeschiktheid aan uw ziekenfonds. Bent u immers te laat, dan verliest u een deel van de uitkering.

Hoeveel krijgt u? Een gezinshoofd krijgt 62,08 euro per dag, een alleenstaande 49,68 euro per dag en iemand die samenwoont 38,10 euro per dag.

Het nut van een verzekering gewaarborgd inkomen
Om de kloof tussen het vervangingsinkomen dat men van het ziekenfonds krijgt te dichten, sluiten veel zelfstandigen een verzekering gewaarborgd inkomen af. U mag uw vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid verhogen tot 80% van uw bruto belastbaar bedrijfsinkomen. In die 80% zit dan de uitkering van de sociale kas en eventuele andere polissen gewaarborgd inkomen inbegrepen.

Let wel: iedere polis gewaarborgd inkomen heeft een wachttijd, waarin de verzekeraar niet tussenkomt. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie. U kunt kiezen tussen 1 maand, 2 of 3 maanden, een half jaar of zelfs een jaar. Als u bij invaliditeit een zestal maanden financieel verder kunt, kiest u het best een wachttijd van 6 maanden. U bespaart zo tot 25% op de premie.

Hoe wordt een verzekering gewaarborgd inkomen belast?
Op de uitkering van het ziekenfonds en de rente gewaarborgd inkomen wordt er slechts 11,11% voorheffing afgehouden, terwijl u uiteindelijk wel belast wordt tegen het progressief tarief.


Publicatiedatum: 16 juni 2020
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Markt 11
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Institute for Tax Advisors and Accountants
info@jubofisc.be
0478/27.32.61
Terug naar de inhoud