Kopen, leasen of renten - FIBORO - JUBOFISC I Boekhouding & Fiscaliteit I Rumst - Meerhout

Welkom bij FIBORO & JUBOFISC boekhoudkantoren
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Markt 11
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

0478/27.32.61
info@jubofisc.be
Ga naar de inhoud
Uw auto kopen, leasen of renten?
Uw auto is aan vervanging toe. U weet echter niet goed of u nu uw volgende auto moet aankopen, dan wel leasen of renten. Wat zijn de (fiscale) verschillen?

1) Klassieke financiering of aankoop
 • BTW: de BTW op de aankoop moet in één keer betaald worden en de aftrek kan maximaal 50% zijn (bij aankoop van een personenwagen). Vanwege de aftrek dient u het BTW-bedrag volledig zelf te financieren (u kan de BTW dus niet meelenen bij de bank).
 • Belastingen: een auto die u aankoopt (via een klassieke autolening) moet u afschrijven en de afschrijvingen moeten elk jaar gelijk zijn. Een afschrijvingstermijn van 5 jaar dient allesinds gerespecteerd te worden. De niet-aftrekbare BTW moet mee afgeschreven worden.

2) Financiële leasing
Er is sprake van een financiële leasing wanneer de aankoopoptie waartegen u aan het einde van het leasecontract de auto kan overnemen maximaal 15% van de totale aankoopwaarde bedraagt.
 • BTW: u betaalt de BTW gespreid over de maandelijkse aflossingen in plaats van in één keer zoals bij de aankoop.
 • Belastingen: net zoals bij de aankoop dient een geleasede auto afgeschreven te worden.

3) Renting of operationele leasing
Er is sprake van renting als de aankooptie minstens 16% van de aankoopwaarde bedraagt. Verder zorgt de leasemaatschappij ook nog voor de verzekering, het onderhoud, etc.
 • BTW: hiervoor gelden dezelfde regels als voor een financiële leasing.
 • Belastingen: geen afschrijvingen maar wel maandelijkse huur-facturen in de kosten: bij renting wordt de auto niet op het actief geboekt. De facturen worden rechtstreeks in de kosten geboekt als huur. In sommige gevallen kan dit systeem fiscaal interessanter zijn dan een aankoop of een financiële leasing. Stel bijvoorbeeld dat je een renting afsluit op 3 jaar, dan zal de aankoopwaarde (min de eventuele aankoopoptie) na 3 jaar volledig in de kosten staan terwijl bij een aankoop of financiële leasing de auto over 5 jaar wordt afgeschreven (is de normaal geziene af te schrijven periode voor de fiscus).

VOORBEELD
Stel: u wenst een personenwagen aan te kopen van 24.200 euro inclusief BTW. Het beroepsgebruik bedraagt 100% (er is dus geen privégebruik).  

1) Klassieke financiering:
  • BTW: zelf te financieren en te betalen: dus 4.200 euro. De maximale aftrek is bij wet echter vastgesteld op 50% dus trekt men 2.100 euro terug (= 4.200 x 50%), desondanks men 4.200 euro zelf zal moeten financieren.
  • Belastingen: het bedrag exclusief btw, zijnde: 20.000 euro is afschrijfbaar over 5 jaar: (20.000 : 5 jaar) = 4.000 euro / jaar in kosten.

2) Financiële leasing:
  • BTW: de aangerekende BTW op de voorschotfactuur en de periodieke lease-facturen is telkens voor 50% aftrekbaar.
  • Belastingen: idem als klassieke financiering met enige verschil dat het afschrijfbaar bedrag de aankoopwaarde is exclusief de aankoopoptie (van maximaal 15%).

3) Renting of operationale leasing:
  • BTW: de aangerekende BTW op de voorschotfactuur en de periodieke renting-facturen is telkens voor 50% aftrekbaar.
  • Belastingen: zowel de voorschotfactuur als de maandelijkse renting-facturen zijn meteen in kosten te nemen.
Publicatiedatum: 4 augustus 2019
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Markt 11
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Institute for Tax Advisors and Accountants
info@jubofisc.be
0478/27.32.61
Terug naar de inhoud