Liquidatiereserve - FIBORO - JUBOFISC I Boekhouding & Fiscaliteit I Rumst - Meerhout

Welkom bij FIBORO & JUBOFISC boekhoudkantoren
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Markt 11
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

0478/27.32.61
info@jubofisc.be
Ga naar de inhoud
Liquidatiereserve


Maakt je vennootschap winst en wil je fiscaal voordelig geld uit je vennootschap halen? Dan kan je een liquidatiereserve aanleggen om belastingen te besparen. Maar wat is een liquidatiereserve? En hoe gebruik je het fiscaal optimaal?

Wat is een liquidatiereserve?
Vanaf aanslagjaar 2015 hebben KMO-vennootschappen de mogelijkheid om de winst na belastingen geheel of gedeeltelijk aan te leggen als een liquidatiereserve. Op deze aanleg is men een afzonderlijke aanslag van 10% verschuldigd. Daarna staat de liquidatiereserve ter beschikking om uitgekeerd te worden als een dividenduitkering maar ...

... wanneer men na de aanleg een wachtperiode van 5 jaar respecteert, is er slechts nog 5% roerende voorheffing verschuldigd indien u overgaat tot een dividenduitkering. In totaliteit is het dividend dan belast voor 15% (10% + 5%) i.p.v. het gangbare tarief van 30%. De helft goedkoper dus.

Onthoud bovendien dat als de vennootschap de liquidatiereserve uitkeert n.a.v. de stopzetting, er geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd is (dus geen 5% extra) noch dat er een wachttermijn moet gerespecteerd worden.

Wie is bevoegd om te beslissen tot uitkering van de liquidatiereserve?
De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot de bestemming van het resultaat en kan dus besluiten over de uitkering van een dividend.

Opgelet voor de dubbele uitkeringstest vanaf 2020 !!!
Op 1 januari 2020 treden naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een aantal nieuwe regels in werking.

Eén van die regels is dat er een dubbele uitkeringstest moet plaatsvinden alvorens uw vennootschap mag overgaan tot een winstuitkering: de zogenaamde balans- en liquiditeitstest. (Let wel: niet van toepassing op de CommV en de VOF).

De balanstest houdt in dat er niet tot een winstuitkering mag beslist worden als het netto-actief van de vennootschap negatief is, of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.

De tweede test (= de liquiditeitstest) houdt in dat de vennootschap binnen een periode van 12 maanden na de uitkering alle schulden die op korte termijn opeisbaar worden, moet kunnen blijven betalen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met toekomstige voorspellingen zoals bijvoorbeeld een terugval van de markt of verhoogde concurrentie.

Zijn deze testen negatief en gaat de vennootschap toch over tot een winstuitkering, dan is de bestuurder tegenover de vennootschap en ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die uit deze beslissing voortvloeit. Bovendien kan het uitgekeerde bedrag teruggevorderd worden.

De bestuurders moeten het resultaat van de liquiditeitstest bovendien verplicht opnemen in een verslag. Dit verslag moet echter niet openbaar gemaakt worden.

Conclusie
Het grote voordeel van het aanleggen van een liquidatiereserve, is dat er een lagere roerende voorheffing verschuldigd is dan bij een gewone dividenduitkering. Bij de uitkering van een gewoon dividend betaalt u 30% roerende voorheffing. De voorheffing die u betaalt bij het uitkeren van een liquidatiereserve, waarbij de 5-jarige wachtperiode gerespecteerd wordt, bedraagt slechts de helft.

Publicatiedatum: 30 mei 2020
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Markt 11
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Institute for Tax Advisors and Accountants
info@jubofisc.be
0478/27.32.61
Terug naar de inhoud